Науковий гурток КІСПП запрошує студентів та аспірантів до співпраці 

Багаторічний досвід засвідчує, що студенти активно цікавляться психологією за межами освітнього процесу, та  охоче опановують її глибше, ніж це передбачено програмою вивчення навчальних курсів.  Саме для таких студентів на базі Інституту функціонує науковий гурток, у якому вони можуть спілкуватися з однодумцями та проводити наукові дослідження в галузі психології.  

Науковий гурток КІСПП створений з метою поглиблення знань навчального матеріалу з профільних дисциплін, оволодіння навичками виконання наукової роботи, виявлення творчих здібностей студентів та їх залучення до активної науково-дослідної роботи. Це творчий колектив здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників, які об’єднані з метою спільного дослідження проблем. 

Основні завдання та напрями діяльності гуртка:

- забезпечення розширеного засвоєння навчального програмного матеріалу та поглиблення знань із дисциплін, що вивчаються;

- засвоєння методології наукового дослідження, розвиток у них наукового мислення і аналітичних здібностей, розширення світогляду та підвищення рівня інтелекту;

- формування навиків наукової діяльності, а також умінь використовувати теоретичні знання у практичній діяльності;

- залучення студентів до наукової діяльності за напрямами наукових досліджень;

- виховання у студентів потреби постійно вдосконалювати професійні знання;

- створення умов для співпраці і обміну думками між гуртківцями, науково-педагогічними та практичними працівниками.

Основні форми роботи гуртка:

- засідання наукового гуртка;

- участь у науково-практичних заходах: семінарах, круглих столах, конференціях, наукових конкурсах та ін.;

- підготовка наукових публікацій у співавторстві, в тому числі з науково-педагогічними працівниками.

Керівник студентського наукового гуртка – Завязкіна Наталія Володимирівна, перша проректорка, доктор психологічних наук, клінічний та судовий експерт-психолог.

Додаткова інформація щодо графіку зустрічей: +38 (044) 585 46 77 (78)


КОНТАКТИ

01133, м.Київ, бульвар Л.Українки 34

Телефон: (044) 585-46-77
Факс: (044) 585-46-78
Email: kispp@i.ua
Email приймальної комісії: kisppvstup@i.ua