Практика для студентів, які навчаються за програмою «Клінічна психологія», спрямована на підготовку до самостійної науково-дослідної та науково-практичної діяльності, оволодіння практичними навичками проведення самостійних психологічних досліджень.

Метою практики є закріплення і поглиблення отриманих теоретичних знань, придбання необхідних практичних умінь і навичок, відповідно до вимог, які висуваються до рівня підготовки, який передбачений освітнім стандартом. 

Студенти направляються на бази практики (клінічні установи), де працюють з куратором з відривом від навчання, у відповідності з навчальною програмою. Програма практики визначається науковими інтересами, специфікою і можливостями організації, на базі якої проходить практика.

В процесі проходження практики, студенти в обов'язковому порядку займаються психодіагностичною, просвітницькою, дослідницькою діяльністю (або однієї з них), а також питаннями психологічного супроводу та етичними принципами професійної діяльності психолога.

В результаті проходження практики студенти освоюють специфіку роботи фахівця в конкретній організації, формують навички психодіагностичної роботи та психологічного супроводу, психологічного втручання; аналізують отриманий досвід, оцінюють достатність наявних знань і умінь, визначають подальші напрямки вдосконалення отриманих знань.

Для успішного освоєння практичного курсу, студенти попередньо освоюють необхідні дисципліни, згідно з навчальним планом, а також проходять окрему підготовку по вступу до практики.

Обсяг і тривалість практики, терміни проходження, терміни контролю успішності та атестації, відображені в структурі освітньої програми.

Практичні навички та відпрацювання теоретичних знань здобувачі отримують на базах переддипломної  практики:

  1. КНП «Клінічна лікарня «ПСИХІАТРІЯ»
  2. Реабілітаційна установа для осіб з інвалідністю «НАШ ДІМ» імені Валентини Бондаренко. 
  3. Київська клінічна лікарня на залізничному транспорті №1 (Психоневрологічне відділення)

Програма та методичні рекомендації щодо проходження переддипломної практики

Договір про співробітництво з ТМО «Психіатрія» у місті Києві

Договір про співробітництво з Київським обласним психіатрично-наркологічним медичним обʼєднанням

Договір про співробітництво з Реабілітаційною установою для осіб з інвалідністю "Наш дім"

Договір про співробітництво з БО "Школа-сходинки" для дітей з аутизмом

 

 


КОНТАКТИ

01133, м.Київ, бульвар Л.Українки 34

Телефон: (044) 585-46-77
Факс: (044) 585-46-78
Email: kispp@i.ua
Email приймальної комісії: kisppvstup@i.ua