В рамках вступної кампанії до аспірантури 2021 року, #КІСПП оголошує конкурс есе на отримання гранту

 

Умови:

1. Учасниками конкурсу можуть бути бажаючі вступити до аспірантури КІСПП 2021 року

2. Здобувач на отримання гранту повинен ознайомитися з умовами вступу до КІСПП в 2021 році

3. Заповнити анкету учасника (Додаток 1)

4. Надати копії документів (Додаток 2)

5. Написати Есе  на тему: «Чому я вирішив отримати науковий ступінь PhD в галузі психології?» (Додаток 3)

 

Есе, анкета учасника та копії документів надсилаються на пошту оргкомітету конкурсу (темaлиста - «Конкурс есе») з 21 вересня до 30 листопада 2021 року.

✉️ kispp@i.ua

 

Визначення переможця:

І етап:

Всі есе, надіслані на конкурс, перевіряються на формальну відповідність умовам конкурсу (дата подання, обсяг, відповідність темі, загальне оформлення). Роботи, що не відповідають критеріям, до конкурсу не допускаються.

ІІ етап:

Всі прийняті на конкурс роботи оцінюються на підставі наступних критеріїв:

- ступінь самостійності;

- відповідність темі та стилістика викладу;

- креативність і глибина викладу думок;

- грамотність, логічність, структурованість.

 

Переможці визначаються таємним голосуванням Вченої Ради КІСПП

Присудження гранту на навчання:

Переможець визначається Вченою радою КІСПП по закінченню вступних іспитів. Результати конкурсу публікуються на офіційних ресурсах КІСПП (сайт, Facebook, Telegram).

Здобувач, чия робота буде обрана вченою радою, отримає 25% знижку на оплату навчання в аспірантурі КІСПП.

 

Додаток № 1. Анкета учасника.

1. ПІБ

2. Контактний телефон

3. E-mail

4. Освіта (диплом / спеціальність)

5. Місце роботи / посада

* Анкета заповнюється в форматі Word

 

Додаток № 2. Список документів.

1. Копія паспорта

2. Копія диплома

3. Копія додатка до диплому

4. Копія довідки ідентифікаційних коду.

5. Копія свідоцтва про шлюб (за необхідності)

6. Копія військового квитка (для військовозобов'язаних) або приписного свідоцтва.

7. Фото особи учасника у форматі JPEG (.jpg)

 

Додаток № 3. Вимоги до есе.

1. Текст повинен відображати позицію автора по заданій темі. Автор повинен висловити свою точку зору і сформувати несуперечливу систему аргументів, що обґрунтовують перевагу обраної позиції. Дуже важливо описати в есе свій професійний досвід і досягнення.

2. Текст повинен бути завершеним і чітко структурованим, присвяченим строго заданою темою проблематики.

3. Стильове рішення, структурна організація тексту, лексика повинні відповідати заданій тематиці і поставленої автором задачі.

4.Об'ем від 5 000 до 8 000 знаків, шрифт Times New Roman прямого накреслення, кегль (розмір) шрифту 14, міжрядковий інтервал - полуторний.

6. Мова написання есе - українська, російська, англійська.

Телефон для довідок та додаткова інформація: (044) 585 46 77 (78)

Розблоковано процес атестації кадрів вищої кваліфікації

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких Законів України щодо присудження наукових ступенів» (реєстраційний № 4667-1). 

Як зазначив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, зміни до законодавства покликані розблокувати процес захисту дисертацій на здобуття ступенів кандидата та доктора наук. Здобувачі можуть захищатися в докторських спеціалізованих вчених радах без встановлення обмежувальних термінів. 

Міносвіти зазначає, що закон комплексно розв’язує питання щодо присудження наукових ступенів шляхом внесення змін до Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про фахову передвищу освіту». 

Також удосконалено процес атестації кадрів на здобуття ступеня доктора філософії. 

 

 


КОНТАКТИ

01133, м.Київ, бульвар Л.Українки 34

Телефон: (044) 585-46-77
Факс: (044) 585-46-78
Email: kispp@i.ua
Email приймальної комісії: kisppvstup@i.ua