Нормативні документи МОН

Постанова від 6 березня 2019 р. № 167 “Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії”

Постанова від 23 березня 2016 р. № 261 “Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)”

Постанову від 12 січня 2022 р. № 44 "Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії {Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 341 від 21.03.2022}"

Положення про наукову школу

Договір про науково-практичне співробітництво з ДУ "Інститут неєрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України"  

Договір про співпрацю з Інститутом психології імені Г.С. Костюка НАПН України

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про порядок та умови здійснення вибору навчальних дисциплін здобувачами

Положення про оцінювання результатів навчання

Положення про академічну доброчесність

Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності

Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

Положення про проектні та робочі групи з розроблення і супроводження освітніх програм в ТОВ «Київський інститут сучасної психології та психотерапії»

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти

Положення про рейтингове оцінювання науково-педагогічних працівників

Антикорупційна програма ТОВ "Київський інститут сучасної психології та психотерапії" 

Положення про рейтингову оцінку здобувачів 


КОНТАКТИ

01133, м.Київ, бульвар Л.Українки 34

Телефон: (044) 585-46-77
Факс: (044) 585-46-78
Email: kispp@i.ua
Email приймальної комісії: kisppvstup@i.ua