Шановні колеги!

Київський інститут сучасної психології та психотерапії запрошує Вас в 2020 році на навчання на третьому рівні вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 053 Психологія. 

Програма аспірантури КІСПП забезпечує науково обґрунтовану, комплексну, високо якісну підготовку аспірантів в різних сферах сучасної психологічної науки,  освіти та практики.

Широка спрямованість наукових профілів, дозволяє аспіранту вибрати ту тематику дослідження, яка є актуальною та представляє для нього найбільший науковий інтерес в самих різних областях психології, а саме: отримання класичних і сучасних знань про фундаментальні механізми і закономірності походження, розвитку і функціонування психіки людини, людської свідомості, самосвідомості і особистості в процесах діяльності, пізнання і спілкування; про методи дослідження в галузі нейропсихології; про моделювання психічних явищ; про процес діяльності людини як суб'єкта в різних умовах; про вивчення психологічних закономірностей змін і відновлення психічної діяльності при різних патологічних станах і аномаліях розвитку; про виявлення закономірностей впливу психічних факторів на зміцнення здоров'я; про сучасні підходи щодо психодіагностики широкого кола психічних явищ; про закономірності поведінки і діяльності людей, включених в соціальні групи; вивченні психологічних характеристик соціальних груп і соціальних рухів; про аналіз психологічних проблем в різних сферах суспільного життя; про концепції та дослідження психічного розвитку, а також  дослідження процесів розвитку і формування психіки людини на різних етапах життєвого циклу; про актуальні дослідженнях в психотерапевтичних школах.

Вступ до аспірантури можливий на основі диплому спеціаліста/магістра з психології або інших спеціальностей.

Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії


КОНТАКТИ

01133, м.Київ, бульвар Л.Українки 34

Телефон: (044) 585-46-77
Факс: (044) 585-46-78
Email: kispp@i.ua
Email приймальної комісії: kisppvstup@i.ua