Сучасні виклики до психологічної науки поставили безліч питань до підготовки фахівців в різних галузях психології. Роботу сучасного закладу вищої освіти неможливо уявити без розвитку наукових напрямків та підтримки наукових комунікацій. Напрями наукової діяльності, які реалізуються в КІСПП, мають певні особливості, а саме:

сучасна робота Інституту зосереджена на вирішенні наступних проблем:

- кіберпростір та питання ефективного представлення результатів досліджень науковців у інтернет-середовищі;

- засоби сучасної наукової комунікації;

- поширення знань про інструменти та технології для підтримки дослідної діяльності;

- підтримка впровадження технології електронного навчання в навчальний процес університету;

-  розвиток інформаційної та цифрової грамотності викладачів та здобувачів;

- сприяння участі викладачів та здобувачів у навчальних заходах, спрямованих на розвиток цифрової грамотності, організація консультацій й технічного супроводу з використання цифрових інструментів та сервісів;

наукова робота Інституту зосереджена на наступних тематичних напрямках:

-       психічне здоров’я студентської молоді. 

-       когнітивно-поведінкова терапія в роботі з психічно хворими. 

-       клініко-психологічні особливості пацієнтів із больовим синдромом. 

-       суїцидальна та агресивна поведінка у хворих на депресію.

-       психосоматичні розлади у учасників бойових дій.

-       порушення міжособистісної комунікації в шлюбі. 

-       проблеми булінгу  серед старшокласників. 

-       психологічні основи творчості та обдарованості.

Продовжує функціонувати науковий студентський гурток. Мета діяльності якого полягає у поглибленні студентами та аспірантами навчального матеріалу з профільних дисциплін; оволодіння навичками виконання наукової роботи; залучення активних студентів до науково-дослідної діяльності.

Співробітники кафедр працюють над науковою темою: “Психодіагностика якості життя в сучасному українському суспільстві”. Номер державної реєстрації НДР: 0121U110751. Індекс УДК: 159.95, 159.922; 159.922.6; 159.923, 159.923:316.6, 159.9:61 Керівник теми: кандидат медичних наук, професор Херсонський Б.Г.

 


КОНТАКТИ

01133, м.Київ, бульвар Л.Українки 34

Телефон: (044) 585-46-77
Факс: (044) 585-46-78
Email: kispp@i.ua
Email приймальної комісії: kisppvstup@i.ua