В рамках вступної кампанії до аспірантури 2022 року, #КІСПП оголошує конкурс есе на отримання гранту

 

Умови:

1. Учасниками конкурсу можуть бути бажаючі вступити до аспірантури КІСПП 2022 року

2. Здобувач на отримання гранту повинен ознайомитися з умовами вступу до КІСПП в 2022 році

3. Заповнити анкету учасника (Додаток 1)

4. Надати копії документів (Додаток 2)

5. Написати Есе  на тему: «Чому я вирішив отримати науковий ступінь PhD в галузі психології?» (Додаток 3)

Обов’язково вказати в темі листа - «Конкурс есе».

Присудження гранту на навчання.

Переможець визначається Вченою радою КІСПП  2 грудня 2022 року. Результати конкурсу публікуються на сторінках Інституту в Telegram, Facebook та на офіційному сайті КІСПП.

Переможець отримує право на 25% знижку оплати навчання в аспірантурі КІСПП.

Переможець конкурсу визначається у два етапи:

1 етап: Усі есе, надіслані на конкурс, перевіряються на формальну відповідність умовам конкурсу (дата подання, обсяг, відповідність темі, загальне оформлення). Роботи, що не відповідають критеріям, до конкурсу не допускаються.

2 етап: Усі прийняті на конкурс роботи оцінюються на підставі наступних критеріїв:

- ступінь самостійності;

- відповідність темі та стилістика написання;

- креативність і глибина викладу думок;

- грамотність, логічність, структурованість.

Переможці визначаються таємним голосуванням Вченої Ради КІСПП.

Додаток № 1

Анкета учасника 

1. ПІБ

2. Контактний телефон

3. E-mail

4. Освіта (диплом / спеціальність)

5. Місце роботи / посада

* Анкета заповнюється у форматі Word

Додаток № 2

Перелік документів

1. Копія паспорта

2. Фото особи учасника у форматі JPEG (.jpg)

Додаток № 3

Вимоги до есе

1. Текст есе обов’язково повинен складатися з двох частин:

- міркування на задану тему;

- аргументація - чому саме я є претендентом на отримання фінансової допомоги.

2. Текст повинен бути завершеним і чітко структурованим, присвяченим заданій темі та аргументації.

3. Стильове рішення, структурна організація тексту, лексика повинні відповідати заданій тематиці та поставленої автором задачі.

4. Об’єм від 5 000 до 8 000 знаків, шрифт Times New Roman прямого креслення, кегль (розмір) шрифту 14, міжрядковий інтервал — 1,5.

5. Мова написання есе - українська, англійська.

 


КОНТАКТИ

01133, м.Київ, бульвар Л.Українки 34

Телефон: (044) 585-46-77
Факс: (044) 585-46-78
Email: kispp@i.ua
Email приймальної комісії: kisppvstup@i.ua