Сексуальність, любов, еротизм у сучасному світі

Київський інститут сучасної психології та психотерапії

Спілка психологів і психотерапевтів України

оголошують набір на курс підвищення кваліфікації

«Сексуальність, любов, еротизм у сучасному світі»

 

 

Програма розроблена на підставі багаторічного досвіду психоаналітичної роботи з клієнтами і парами, котрі мають сексуальні проблеми, а також, 15-річного досвіду викладання сексології та сексопатології.

Унікальність цієї програми полягає в психоаналітичному переосмисленні сучасних наукових досліджень в області сексології, сексопатології, фізіології та психології, а також ідей запропонованих Паризькою Школою Гештальта (EPG) (автори напрямки Бріджит Мартель і Гонзаг Маскулье).

Ми пропонуємо курс, в якому представлені авторські моделі практичної роботи з корекції проблем в любовних і сексуальних відносинах. На відміну від більшості інших програм наш курс складається з теоретичної та практичної частини. Робота проходить у сеттингу аналітичної групи, де теорія інтегрується в результаті опрацювання особистого досвіду

Програма орієнтована на практикуючих психологів, психотерапевтів, психіатрів та соціальних працівників, студентів психологічних напрямків, а також усіх, кому цікава тема сексуальності.

Кількість учасників у групі: 16 - 20 чол.

Тривалість програми - 1,5 року - 200 академічних години .

Формат роботи:

• 2 дводенних семінари теоретичних основ сексології та сексопатології: введення в тему, історія розвитку поглядів на проблему поло-рольової ідентичності та сексуальності, огляд основних понять, фізіологічні, соціальні та психологічні аспекти порушень сексуальної поведінки

• 6 триденних практичних сесій.

В програмі курсу розглянуті найбільш важливі питання загальної сексології, фізіології; а також теми:

• Поняття «норми» і патології в сексології та сексопатології.

• Цикл сексуальної взаємодії. Сексуальні диз'юнкції і дисфункції, методи корекції.

• Тілесні аспекти сексуальності. Робота з тілом. Агресія і сексуальність. Сексуальна травма і інцест.

• Робота з сексуальними фантазіями. Любовні трикутники, як відіграш несвідомих сценаріїв пари.

• Любов і секс як майданчик для відігравання порушень в ранніх об'єктних відносинах. Любовна і сексуальна залежності. Романтична любов як втеча від інтимності.

• Парафилії та перверсії. Садо-мазохистические альянси. Заздрість та ненависть в любовних відносинах. Вплив психопатології на розвиток зрілих любовних відносин.

• Зрілі любовні і сексуальні відносини. Межі та час в любовних відносинах. Можливість порозуміння між чоловіками і жінками - реальність чи утопія?

• Психодинамика любовних стосунків: мотивація вибору партнера; несвідомі конфлікти і механізми відносин; психосоматичне партнерство; криза інтимності; травма сепарації;

Спеціальні знання в області сексології сьогодні необхідні кожному психологу, адже саме психогенно зумовлені порушення сексуальної функції складають найбільшу частину всіх труднощів і невдач в інтимному житті людей, а основним методом їх лікування є психотерапія.

ВЕДУЧІ: 

Наталія Пільгук — клінічний психолог, психоаналітик, навчальний аналітик і супервізор ЄКПП (Європейська Конфедерація Психоаналітичних Психотерапій), груповий аналітик сертифікований згідно з вимогами DAGG (Німеччина), тренер Міжнародної школи групової психотерапії під патронатом COIRAG (Італія), член правління Південно-Українського Психоаналітичного Товариства та PhD( медицинська психологія) .

Євгенія Абдулліна — психолог, орг-консультант, бізнес-тренер, член Української Асоціації Транзактного Аналізу (УАТА), сертифікований гештальт-терапевт і супервізор (Московський Гештальт Інститут), Московський Інститут Гештальту і Психодрами, Санкт-Петербурзький Інститут Гештальту, дійсний член Української Асоціації Гештальт Терапевтів, сертифікат EPG (Ecôle Parisienne de Gestalt) по сексотерапії та сексопатології, кандидат Міжнародної школи групової психотерапії під патронатом COIRAG (Італія)

Анатолій Добродняк — психолог, груповий аналітик, художник, арт-психотерапевт (міжнародний навчальний проект з Арт-психотерапії, під керівництвом Dr. Margaret Hills de Zarate, професора арт-психотерапії, керівника міжнародної магістратури арт-психотерапії Единбурзького Університету Квін Маргарет, Шотландія), викладач програм підвищення кваліфікації по сексології та сексопатології Московського інституту психоаналізу.

ПРОГРАМА

РОЗДІЛ I. ПСИХОЛОГИ СЕКСУАЛЬНОСТІ.

Тема 1.Сексологія як наука. Історія розвитку науки.

Сексологія як наука. Основні поняття, предмет і методи сексології. Визначення понять сексологія і сексопатологія. Зв’язок з психологією, медициною, антропологією, культурологією, соціологією та іншими науками.

Три концепції сексопатології: редукціоністська, комплексна і системна.

Історія розвитку сексології і сексуальна культура. Основні етапи.

Доісторичний період. Період спостережень і накопичення знань. Сексуальність і міфологія, ставлення до сексуальності в Стародавній Греції. Салон і його закони. Погляди Платона на людську сексуальність. Міф про Андрогіна. Погляди Арістотеля, Епікура, Арістіпа, Гіпократа.

Ставлення до сексуальності в середні віки. «Молот відьом». Внесок у розвиток сексології Анрі де Мондевіля, А.Везавія, Амбруаза де Паре, М.Шуріга, Р. де Граафа, А. Ван Левенгука та ін.

Період досексологічних знань. Розвиток знань про сексуальній сферу у XIX в. Сексологія і біологія (Ч.Дарвін). Сексологія і гінекологія (Лоусон, Глівек, Кальман). Сексологія і психіатрія, і неврологія (Крафт-Еббінг, Шарко, Маньян). Сексологія та етнографія (Лонг, Ейре, Боас, Хеддон, Піле).

Період параметричних досліджень. Внесок А.Кізі. Дослідження В.Джонсон і У.Мастерса. Сучасний період (період сексологічних знань). Внесок у процес становлення радянської сексології Г.С.Васильченко, І.С.Кона та ін.

Тема 2.Сексуальность і культура. Сексуальний символізм.

Світ і Ерос. Оргіастичні культи Стародавньої Греції. Еротика і антична культура. Оргіастичні святкування наших предків, як залишок язичництва. Типи сексуальних культур. Аполонівський тип сексуальної культури. Ліберальні культури і "культури бідності". Культури коханців. Містичні та репресивні культури. Пуританська сексуальна культура та її відображення у творчості. Шкала репресивності і пермісивності. Сексуальний символізм. Чоловічі і жіночі символи в різних культурах.

Культура як фактор формування еротичного коду сексуальності і ритуалів залицяння.

Сексуальні ритуали. Ритуали ініціації у різних народів. Сексуальна культура і «матірна» мову. Подвійний стандарт та інші сексуальні заборони. Репродуктивні табу. З. Фрейд про репродуктивні табу в роботі «Тотем і табу». Екзогамія. Господарські та сезонні заборони.

Тема 3. Формування сексуальності. Загальні закономірності психосексуального розвитку.

Сексуальність і її прояви. Аспекти сексуальності і стадії психосоціального розвитку З.Фрейда. Психоаналітичний підхід. Етапи формування та виявлення сексуальності. Пренатальний період статевої диференціації структур мозку. Психосексуальна диференціація. Психосоматичне партнерство першого року життя як чинник формування тілесного Селф. Стадія сепарації індивідуації та її вплив на можливість побудови зрілих любовних відносин. Залежність і контрзалежність в любовних відносинах. Загальні закономірності психосексуального розвитку.

Тема 4. Сексуальність, любов і еротизм.

Любов і сексуальність. Триангулярна теорія любові Р.Стейнберга. Романтична любов як втеча від інтимності Любовна карта, як індивідуальний сценарій сексуальних і еротичних стосунків. Любовні сценарії жінок. Любовні сценарії чоловіків. Свідомі і несвідомі аспекти еротичних сценаріїв та їх вплив на сексуальне життя індивідів. Сексуальні взаємини, як реальна і символічна репарація. Формування доброякісного і злоякісного циклів відносин на депресивній позиції. Теорія М.Кляйн.

Розділ II. ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ СЕКСУАЛЬНОСТІ

Тема 5. Біологічні аспекти сексуальності. Анатомія і фізіологія сексуальних відносин.

Анатомія і фізіологія статевих органів чоловіків і жінок.

Сексуальні реакції по У. Мастерсон і В. Джонсон: фаза збудження; фаза плато; фаза оргазму; фаза дозволу.

Цикл сексуально відгуку Ш.Гельмана.

Сексуальні реакції жінки. Сексуальні реакції чоловіка. Ерогенні зони. Генітальні та екстрагенітальні форми сексуальної активності. Сексуальний профіль. Сексуальна конституція.

Поняття статі та його компоненти. Статева диференціація. Генетичний аспект морфології статі. Компоненти, змістовність і онтогенез біологічної статі: генетична стать, гонадна стать, гормональна стать, соматична стать, церебральна стать.

Компоненти, змістовність і онтогенез соціального статі: цивільна стать, паспортна стать, виховна стать, психологічна стать. Статева самоідентифікація. Поняття і роль гендеру. Роль статевої соціалізації в психосоціальному розвитку дитини. Вплив несвідомих установок батьків на формування ядерної гендерної ідентичності.

Тема 6. Поняття сексуальної норми.

Культуральна обумовленість кордонів сексуальної норми і патології. Вплив несвідомих установок на формування «особистої» норми. Критерії сексуальної норми гамбурзького сексологічного інституту. Правові та медичні критерії сексуальної норми. Норма статистична, біологічна, індивідуальна, парна.

РОЗДІЛ III. СЕКСУАЛЬНІ ПОРУШЕННЯ. ДИСФУНКЦІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК.

Тема 7. Форми порушення статевого розвитку.

Класифікація форм порушень статевого розвитку. Поняття і зміст інтерсексуальності. Гермафродит. Справжній і несправжній гермафродитизм у жінок і чоловіків. Патологія статевого розвитку. Патологія статі. Передчасність і затримка соматосексуального розвитку. Передчасність і затримка психосексуального розвитку.

Тема 8. Психологічні сексуальні комплекси чоловіків.

Сексуальні комплекси в культурах світу. Поняття сексуального комплексу. Комплекс у складі психічного. Школа психоаналізу: внесок З.Фрейда і К.Г.Юнга. Індивідуальні та колективні сексуальні комплекси.

Чоловічі сексуальні комплекси: комплекс Дон Кіхота, донжуанізма, комплекс Гізельди, комплекс кастрації, комплекс Леонта, комплекс Квазімодо, комплекс маленького члена, комплекс мачо, комплекс Едіпа, комплекс Отелло, комплекс Мадонни і Блудниці, комплекс Ореста.

Тема 9. Психологічні сексуальні комплекси жінок.

Жіночі сексуальні комплекси: комплекс Афіни Паллади, комплекс Амазонки, комплекс Йокасти, комплекс Діани, комплекс Попелюшки, комплекс Електри, комплекс Титанії, комплекс Лицаря і Розпусника, комплекс самотності, комплекс Медузи Горгони, комплекс Мессаліни.

Загальні сексуальні комплекси: комплекс дитинства, комплекс жертви, комплекс «західної культури», комплекс Ромео і Джульєтти, комплекс Трістана та Ізольди, комплекс Каїна, комплекс неповноцінності, оральний і онаністичний комплекси, комплекс паніки дверей, які закриваються.

Тема 10. Секс і психосоматичне партнерство. Дисфункціональні відносини.

Відносини в парі, свідомі культуральні, індивідуальні та сексуальні ідеали і витіснення, комплементарні несвідомі ролі. Проективна ідентифікація як спосіб комунікації в парі і несвідомі відігравання «нестерпного». Внесок М.Кляйн, Дікса, Гротштейна, Мейснера, О. Кернберга, Т. Огдена, Дж. Сандлера у розуміння проективної ідентифікації. Інтропсихічна проективна ідентифікація в інтерперсональних ситуаціях в парі. Теорія Р.Фейнберна. Збуджуючий об’єкт, ідеальний об’єкт, об’єкт, який відкидає, в стосунках пари. Лібідонозні і антилібідонозні системи пари.

Тема. 11.Діагностіка порушень сексуального функціонування в парі.

Любов і секс як майданчик для відігравання порушень в ранніх об’єктних відносинах. Несвідомі сексуальні сценарії. Трикутники в любовних відносинах. Вплив психопатології на розвиток зрілих любовних відносин.

Індивідуальний інтрапсихічний конфлікт. Проблема реципрокності проективних ідентифікацій. Вплив стресу і хвороби на сексуальне функціонування. Ідивідуальне фізичне обмеження. Інтрапсихічні проблеми партнерів. Садо-мазохістські альянси. Любовні і сексуальні відносини нарцисичних особистостей. Сексуальність особистостей з пограничною особистісною організацією.

Тема 12. Сексуальні дисфункції.

Етіологія, патогенез і клінічні форми розладів чоловічої потенції. Основні сексологічні синдроми при порушеннях потенції. Клініка первинних і вторинних розладів чоловічої потенції. Етіологія, патогенез і клінічні форми сексуальних розладів у жінок. Фригідність (первинна та вторинна). Вагінізм, геніталгії. Псевдофригідність. Патогенетичні механізми.

Тема 13. Основи сексопатології.

Сексопатологія як наука про деструктивну сексуальність. Методи діагностики статевих розладів, лікування, профілактики. Деструктивна сексуальність у МБК-10. Змістовність і критерії парафілій. Егодистонія-егосинтонія. Компульсивність — Імпульсивність. Регресивність. Фіксація. Дисоціація. Процесуальність. Пролонгація. Синдром не розпізнавання сексуального об’єкта.

Транскультуральний аналіз сексуального насильства в культурі світу.

Тема 14. Перверсії і девіації.

Поняття, зміст, етіологія і патогенез перверсій і девіацій. Класифікація та клінічні форми перверсій і девіацій. Психоаналіз про етіології сексуальних перверсій: інтроективна основа полиморфної первезності дорослих, ідеї Мельтцера; місце садо-мазохізму у формуванні перверсій, ідеї Ж.Шассеге - Шміргель.

Девіації психосексуального розвитку і сексуальні злочини. Вплив раннього аб’юза на формування деструктивної сексуальності.

Тема 15. Сексуальні розлади та їх терапія.

Основні підходи до терапії сексуальних розладів. Психотерапевтична корекція сексуальних розладів. Принципи та методи психотерапії (групова, індивідуальна, інтегрована). Психотерапевтична корекція сексуальної дисгармонії сімейної пари. Психодинамічно орієнтована терапія пар. Встановлення рамок, нейтральна позиція. Створення психологічного простору, перенос і контрперенос в психоаналітичній терапії сексуальних дисфункцій. Інтерпретація захисту, тривоги, фантазії, несвідомі сценарії в парі. Позиція психоаналітика при роботі з сексуальними проблемами.

Гуманітарно-психологічний підхід. Когнітивно-поведінкова терапія сексуальних дисфункцій. Сексуальна терапія. Етика і тактика психолога.

Зарахування на Курс проводитися за результатами співбесіди.


 

Запис на співбесіду та додаткова інформація за тел.: ☏ (044) 585 46 77 (78).

Заявку на навчання Ви можете подати самостійно, натиснувши на червону кнопку справа.

ПОДАТИ ЗАЯВКУ НА НАВЧАННЯ

Обов’язково заповніть всі поля і вкажіть назву курсу!

ЧЕКАЄМО НА ВАС!


КОНТАКТИ

01133, м.Київ, бульвар Л.Українки 34

Телефон: (044) 585-46-77
Факс: (044) 585-46-78
Email: kispp@i.ua
Email приймальної комісії: kisppvstup@i.ua