Вартість навчання

Вартість додаткових освітніх послуг

Положення про порядок надання додаткових платних освітніх послуг

Перелік додаткових освітніх та інших послуг

1) підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації кадрів;

2) проведення спеціальних курсів, семінарів, тренінгів, стажування, підвищення професійної компетентності в іншій формі, що не потребує отримання відповідної ліцензії;

3) підготовка до вступу до закладу вищої освіти;

4) здійснення наукового супроводження осіб, які підвищують кваліфікацію самостійно, та стажування таких осіб;

5) проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, з видачею або

без видачі відповідних документів про освіту тренінгів, курсів, занять у гуртках, факультативів, семінарів, практикумів;

6) ліквідація академічної заборгованості або складання академічної різниці, повторне вивчення навчальної дисципліни (проходження практики, захист кваліфікаційної роботи магістра тощо);

7) організація, проведення у позанавчальний час (у тому числі канікули, святкові та вихідні дні) заходів за освітнім, науковим напрямами;

8) видання та реалізація навчальної літератури, методичних, науково- методичних, наукових, друкованих засобів масової інформації (журнали, газети тощо);

9) розроблення, впровадження та супроводження електронних навчальних матеріалів, курсів дистанційного навчання;

10) надання послуг, пов'язаних з проведенням фото-, кіно-, відеозйомки, аудіо

запису, а також виробництвом, обробкою, монтажем кіно-, відео-, теле- та аудіопродукціії;

11) виготовлення, реалізація власної сувенірної продукції;

12) надання в оренду тимчасово вільних приміщень і площ  або обладнання для проведення освітніх, наукових, урочистих, культурних та інших заходів (крім заходів, що проводяться з релігійною метою, або заходів політичних партій) що тимчасово не використовується у навчально-виховній, навчально-виробничій, науковій діяльності, у разі, коли це не погіршує соціально-побутових умов осіб, які навчаються або працюють у закладі вищої освіти;

13) забезпечення оформлення дублікатів документів про освіту державного зразка в установленому законодавством порядку.

Вартість, порядок надання та оплати за кожною з послуг за переліком встановлюється згідно договору про їх надання.

За детальною інформацією звертатися за телефонами: 

(044)585-46-77(78,80) або на електронну пошту kispp@i.ua

            

 


КОНТАКТИ

01133, м.Київ, бульвар Л.Українки 34

Телефон: (044) 585-46-77
Факс: (044) 585-46-78
Email: kispp@i.ua
Email приймальної комісії: kisppvstup@i.ua