Кафедра соціальної психології 

Завідувачка кафедрою:

Кунцевська Анастасія Володимирівна 

кандидат психологічних наук за спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи, доцент.

Член правління Спілки психологів і психотерапевтів України.

Контакти: +38 (044) 585-46-78

Email: kispp@i.ua

 

Склад кафедри:

Карамушка Людмила Миколаївна – доктор психологічних наук зі спеціальності 19.00.05 - соціальна психологія, професор, академік Національної Академії педагогічних наук України

Трофімова Дар’я Олександрівна – кандидат психологічних наук за спеціальністю 19.00.07- педагогічна та вікова психологія, доцент

Карамушка Тарас Вікторович – кандидат психологічних наук за спеціальністю 19.00.05 - соціальна психологія; психологія соціальної роботи, доцен

Крайлюк Ганна Ігорівна – кандидат психологічних наук за спеціальністю 19.00.05 - соціальна психологія; психологія соціальної роботи, доцент

Пономарьова Вікторія Костянтинівна – кандидат психологічних наук за спеціальністю 19.00.05 - соціальна психологія; психологія соціальної роботи, доцент

Виноградов Олександр Геннадійович – кандидат психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 - загальна психологія, історія психології, доцент

Рябчич Ярослав Євгенович – кандидат психологічних наук за спеціальністю 19.00.05 - соціальна психологія; психологія соціальної роботи, доцент

Левченюк Євгенія Вікторівна – кандидат філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії, доцент 

Орлова Віра Володимирівна – кандидат філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 -германські мови.

Основні напрями наукової діяльності кафедри:

-       Теорія діяльності; діяльнісний підхід у психологічному й організаційному консультуванні та психотерапії;

-       Професійна свідомість та розвиток форм мислення;

-       Ігрові технології соціально-психологічної практики, симуляційні ігри, проективні технології;

-       Професійна комунікація у соціономічних професіях.

Також, співробітники кафедри разом із кафедрою клінічної психології працюють над науковою темою: “Психодіагностика якості життя в сучасному українському суспільстві”. Номер державної реєстрації НДР: 0121U110751. Індекс УДК: 159.95, 159.922; 159.922.6; 159.923, 159.923:316.6, 159.9:61 Керівники теми: доктор психологічних наук, професор Лисенко І.П., кандидат психологічних наук Трофімова Д.О.

Викладачі кафедри здійснюють навчання студентів за наступними дисциплінами: Вступ до спеціальності; Загальна психологія (історія та теорія); Іноземна мова професійного спрямування; Іноваційні методи навчання та викладання у вищій школі; Диференційна психологія; Технології психологічного тренінгу; Організаційна психологія; Соціальна психологія травм і травмуючих ситуацій; Соціальна психологія; Групова терапії; Психотерапія дітей та підлітків та їх сімей; Психодрама; Гештальт–терапія;  Соціальна психологія груп та технології групової роботи; Соціальні комунікації в психології; Теоретико-методологічні конструкти  в психології; Сучасні методи обробки та презентації наукової інформації; Історія та філософія науки; Сучасний аналіз науково-джерельної бази; Теоретико-методологічні конструкти та методи організації в психології.


КОНТАКТИ

01133, м.Київ, бульвар Л.Українки 34

Телефон: (044) 585-46-77
Факс: (044) 585-46-78
Email: kispp@i.ua
Email приймальної комісії: kisppvstup@i.ua