Шановні учасники освітнього процесу та всі зацікавлені особи! 

Київський інститут сучасної психології та психотерапії пропонує для громадського обговорення проєкт освітньо-професійної програми Клінічна психологія спеціальності 053 Психологія другого (магістерського) рівня. 

Запропонований проєкт освітньо-професійної програми Клінічна психологія для здобувачів набору 2023 року. 

Свої зауваження та пропозиції щодо розділів освітньо-професійної програми (освітні компоненти, програмні результати навчання, програмні компетентності тощо) просимо надсилати до 31 березня 2023 року на електронну адресу Інституту kispp@i.ua. Контактна особа для надання консультацій: Наталія Завязкіна.  

Ваші пропозиції будуть розглянуті на засіданнях проєктної та робочої груп, результати обговорень будуть розміщені на офіційному сайті Інституту не пізніше ніж через два тижні після прийняття рішень за результатами обговорення.


КОНТАКТИ

01133, м.Київ, бульвар Л.Українки 34

Телефон: (044) 585-46-77
Факс: (044) 585-46-78
Email: kispp@i.ua
Email приймальної комісії: kisppvstup@i.ua