На основі положень «Про організацію освітнього процесу», «Про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти» та одним з провідних завдань Інституту є проведення моніторингу якості освіти, як дієвого інструмента системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та управлінської діяльності Інституту. 

З метою проведення моніторингових досліджень якості вищої освіти в Інституті розроблена структура організації та управління освітнім процесом, визначені показники якості освітніх послуг, які враховуються при комплексному оцінюванні підготовки фахівців і відображають якість: суб’єктів навчання (абітурієнтів, здобувачів та ін.); об’єкту, що надає освітні послуги (підрозділів, кадрового потенціалу та ін.); організації освітнього процесу; навчально-методичного забезпечення освітнього процесу; оцінка випускників Інституту роботодавцями та ін.

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти

Положення про рейтингове оцінювання науково-педагогічних працівників

Положення про рейтингову оцінку здобувачів

Щорічне оцінювання здобувачів 2021-2022 навчальний рік

Щорічне оцінювання науковао-педагогічних працівників 2021-2022 навчальний рік 

Звіт за результатами моніторингу якості освіти у 2021-2022 навчальному році 

Рецензія (перша) на ОП освітнього ступеня Магістр

Рецензія (друга) на ОП освітнього ступеня Магістр

Рецензія (третя) на ОП освітнього ступеня Магістр

Рецензія (четверта) на ОП освітнього ступеня Магістр

Рецензія (перша) на ОНП освітнього ступення "Доктор філософії"

Рецензія (друга) на ОНП освітнього ступення "Доктор філософії" 

Рецензія (третя) на ОНП освітнього ступення "Доктор філософії"

Рецензія (четверта) на ОНП освітнього ступення "Доктор філософії"

 

 


КОНТАКТИ

01133, м.Київ, бульвар Л.Українки 34

Телефон: (044) 585-46-77
Факс: (044) 585-46-78
Email: kispp@i.ua
Email приймальної комісії: kisppvstup@i.ua