Ліцензування – процедура визнання спроможності юридичної особи провадити освітню діяльність за певною спеціальністю на певному рівні вищої освіти відповідно до стандартів освітньої діяльності.

Акредитація освітньої програми – оцінювання освітньої програми та/або освітньої діяльності закладу вищої освіти за цією програмою на предмет:

- відповідності стандарту вищої освіти;
- спроможності виконати вимоги стандарту та досягти заявлених у програмі результатів навчання;
- досягнення заявлених у програмі результатів навчання.

 

Ліцензія щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Сертифікат про акредитацію

Експертні висновки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Клінічна психологія зі спеціальності 053 Психологія за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Відомості про самооцінювання освітньої програми Клінічна психологія  зі спеціальності 053 Психологія другого(магістерського) рівня
 
Програма візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми Клінічна психологія  зі спеціальності 053 Психологія другого(магістерського) рівня

 


КОНТАКТИ

01133, м.Київ, бульвар Л.Українки 34

Телефон: (044) 585-46-77
Факс: (044) 585-46-78
Email: kispp@i.ua
Email приймальної комісії: kisppvstup@i.ua