Викладачі

У Київському інституті сучасної психології та психотерапії навчальний процес забезпечують викладачі кафедри клінічної психології,  кафедри соціальної психології та відділення курсів підвищення кваліфікації. Усі, без винятку, викладачі інституту, окрім викладацької діяльності, ведуть психотерапевтичну та психологічну практику в державних спеціалізованих установах та приватних психологічних центрах. Більшість викладачів мають професійне визнання не тільки в академічних колах, а й у міжнародних професійних психотерапевтичних співтовариствах. Викладачі Київського інституту сучасної психології та психотерапії об’єднують у своїй роботі кращі традиції української школи психології та психотерапії з сучасними європейськими стандартами підготовки фахівців в області психологічного консультування та психотерапії.

ФІЛІППОВ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ

Доктор біологічних наук

Доктор біологічних наук, професор, академік Української академії наук та Балтійської педагогічної академії (Росія). Член двох спеціалізованих вчених рад по захисту докторських дисертацій в Національному університеті фізичного виховання і спорту України. Член редколегій 4-х українських і 3-х російських фахових періодичних журналів. Серед публікацій, які налічують більше трьохсот найменувань, п’ять монографій та 15 навчальних посібників з питань фізіології та психофізіології.

ІЛЬЇН ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

Доктор біологічних наук

Доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент Української академії наук. Член Українських фізіологічного та патофізіологічного товариств, Європейського коледжу спортивних наук, Європейського підводного баромедичного товариства, спеціалізованих вчених рад по захисту докторських дисертацій зі спеціальностей «Олімпійський і професійний спорт» і «Медична та біологічна інформатика і кібернетика», редакційних колегій наукових журналів: «Наука в Олимпийском спорте», «Теорія і методика фізичного виховання», «Актуальні проблеми фізичної культури і спорту», «Спортивна медицина», «Загальна патологія та патологічна фізіологія», «Медична інформатика та інженерія», «Український антарктичний журнал», «Експедиція ХХІ».

ПРОКОПОВИЧ ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Кандидат медичних наук

Кандидат медичних наук, доцент кафедри психології розвитку факультету психології КНУ ім.Т.Г.Шевченка. Освіта: Харківський медичний інститут.

СЕРЖІО ФАВА

Професор

Професор, лікар-психіатр, консультант-експерт по груповому психоаналізу, супервізор, навчальний аналітик (Італія).

ЛАГУТІН ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

Завідувач відділу курсів підвищення кваліфікації

Кандидат медичних наук, лікар-психіатр, доцент кафедри клінічної психології КІСПП, член Міжнародної психоаналітичної асоціації (IPA).

КРАЙНІКОВ ЕДУАРД ВЛАДИСЛАВОВИЧ

Кандидат психологічних наук

Кандидат психологічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри психології розвитку КНУ ім. Т. Шевченка, відповідальний редактор «Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: «Психологія»; автор словників-довідників з психології розвитку та геронтопсихології; п’ятирічний досвід роботи у галузі психологічного консультування; науковий редактор понад 20 перекладних видань з психології, масових комунікацій, менеджменту та маркетингу; стажування у шпиталі Моудслі (1996, Велика Британія) та Університеті Аліканте (2014, Королівство Іспанія).КОНТАКТИ

01133, м.Київ, бульвар Л.Українки 34,
парадне №3, оф.401

Телефон: (044) 585-46-77
Факс: (044) 585-46-78

Email: admin@kispp.com