Викладачі

У Київському інституті сучасної психології та психотерапії навчальний процес забезпечують викладачі кафедри клінічної психології,  кафедри соціальної психології та відділення курсів підвищення кваліфікації. Усі, без винятку, викладачі інституту, окрім викладацької діяльності, ведуть психотерапевтичну та психологічну практику в державних спеціалізованих установах та приватних психологічних центрах. Більшість викладачів мають професійне визнання не тільки в академічних колах, а й у міжнародних професійних психотерапевтичних співтовариствах. Викладачі Київського інституту сучасної психології та психотерапії об’єднують у своїй роботі кращі традиції української школи психології та психотерапії з сучасними європейськими стандартами підготовки фахівців в області психологічного консультування та психотерапії.

ХЕРСОНСЬКИЙ БОРИС ГРИГОРОВИЧ

Ректор КІСПП

Кандидат медичних наук, психіатр, психотерапевт. Автор шести монографій з психології та психіатрії, у тому числі «Психодіагностика мислення». Перекладач, поет, володар спеціальної премії «Literaris» (Австрія) за книгу «Сімейний архів» у 2010р., Президент Спілки психологів та психотерапевтів України.

ПУСТОВОЙТ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ

Доктор медичних наук

Доктор медичних наук, професор КІСПП, лікар - психіатр, член Міжнародної психоаналітичної асоціації (IPA), авторизований аналітик для континуального тренінг-аналізу в Україні, згідно критеріїв Міжнародної психоаналітичної асоціації (IPA).

БУРЛАЧУК ЛЕОНІД ФОКОВИЧ

Доктор психологічних наук

Доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент АПН України, дійсний член Міжнародної Академії акмеологічних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академії Наук, член редакційних рад низки вітчизняних та зарубіжних видань: «Журнал практикуючого психолога» та «Практична психологія і соціальна робота» — Україна; «Психосоматична медицина» — Болгарія; «Клінічна і проективна психологія» — Франція та ін. Координатор міжнародних проектів з професійного психологічного утворення. Член Міжнародної Комісії з психологічним тестам, почесний ректор КІСПП.

ЄВЧУК СТЕПАН ІВАНОВИЧ

Кандидат медичних наук

Кандидат медичних наук, психіатр, психоаналітичний психотерапевт, навчаючий аналітик і супервізор Європейської Конфедерації. Психоаналітичних Психотерапій (ECPP), тренер Міжнародної школи групової психотерапії (під патронатом «COIRAG», Італія). Віце-президент Спілки психологів і психотерапевтів України по роботі з іноземними колегами.

БОНДАРЕНКО ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ

Доктор психологічних наук

Доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент АПН України. Віце-президент Професійної психотерапевтичної ліги (м.Москва). Головний редактор заснованого ним «Журналу практикуючого психолога», член редколегії низки українських і російських фахових періодичних видань, у тому числі журналу «Консультативна психологія і психотерапія». Серед публікацій, які налічують більше двохсот найменувань, ряд монографій, підручники та навчальні посібники з психології та психологічного консультування, у тому числі науково-популярні видання та статті.

ПИЛЯГІНА ГАЛИНА ЯКІВНА

Доктор медичних наук

Доктор медичних наук, професор кафедри дитячої, соціальної та судової психіатрії КМАПО ім. П.Л. Шупика, завідувачка сектором агреcологіі Українського НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України.КОНТАКТИ

01133, м.Київ, бульвар Л.Українки 34,
парадне №3, оф.401

Телефон: (044) 585-46-77
Факс: (044) 585-46-78

Email: admin@kispp.com