КІСПП оголошує КОНКУРС- ЕСЕ «Чому я вирішив отримати науковий ступінь PhD в галузі психології?»

Шановні майбутні аспіранти КІСПП 2018 року!

В рамках вступної кампанії до аспірантури 2018 року Київський інститут сучасної психології та психотерапії оголошує КОНКУРС- ЕСЕ «Чому я вирішив отримати науковий ступінь PhD в галузі психології?»

на отримання гранту для навчання в аспірантурі (соціальна, клінічна психологія, психоаналіз)

Оргкомітет конкурсу - Вчена Рада КІСПП.

Умови участі в конкурсі.

1. Учасниками конкурсу можуть бути усі бажаючі вступити до аспірантури КІСПП 2018 року.

2. Здобувач на отримання гранту повинен ознайомитися з умовами вступу до КІСПП в 2018 році

3. Заповнити анкету учасника (Додаток 1)

4. Надати копії своїх документів (Додаток 2)

5. Написати Есе (Вимоги до есе- Додаток 3)

 

Есе, анкета учасника та копії документів надсилаються на пошту оргкомітету конкурсу kispp@i.ua з 21 вересня до 30 жовтня 2018 року.

Обов'язково вказати в темі листа - «Конкурс есе».

 

Присудження гранту на навчання.

Переможець визначається Вченою радою КІСПП по закінченню вступних іспитів 1 листопада 2018 року. Результати конкурсу публікуються на сторінці КІСПП в Facebook і на офіційному сайті КІСПП.

 Учасник отримує право на 25% знижку оплати навчання в аспірантурі КІСПП.

 Переможець конкурсу визначається в два етапи:

1 етап:

Всі есе, надіслані на конкурс, перевіряються на формальну відповідність умовам конкурсу (дата подання, обсяг, відповідність темі, загальне оформлення). Роботи, що не відповідають критеріям, до конкурсу не допускаються.

2 етап:

Всі прийняті на конкурс роботи оцінюються на підставі наступних критеріїв:

- ступінь самостійності;

- відповідність темі та стилістика викладу;

- креативність і глибина викладу думок;

- грамотність, логічність, структурованість.

Переможці визначаються таємним голосуванням Вченої Ради КІСПП

 

Додаток № 1

Анкета учасника *

1. ПІБ

2. Контактний телефон

3. E-mail

4. Освіта (диплом / спеціальність)

5. Місце роботи / посада

* Анкета заповнюється в форматі Word

 

Додаток № 2

Перелік документів.

1. Копія паспорта

2. Копія диплома

3. Копія додатка до диплому

4. Копія довідки ідентифікаційного коду.

5. Копія свідоцтва про шлюб (за необхідності)

6. Копія військового квитка (для військовозобов'язаних) або приписного свідоцтва.

7. Фото особи учасника у форматі JPEG (.jpg)

 

Додаток № 3

Вимоги до есе.

1. Текст повинен відображати позицію автора по заданій темі. Автор повинен висловити свою точку зору і сформувати несуперечливу систему аргументів, що обґрунтовують перевагу обраної позиції. Дуже важливо описати в есе свій професійний досвід і досягнення.

2. Текст повинен бути завершеним і чітко структурованим, присвяченим строго заданою темою проблематики.

3. Стильове рішення, структурна організація тексту, лексика повинні відповідати заданій тематиці і поставленої автором задачі.

4.Об'ем від 5 000 до 8 000 знаків, шрифт Times New Roman прямого накреслення, кегль (розмір) шрифту 14, міжрядковий інтервал - полуторний.

6. Мова написання есе - українська, російська, англійська.

 

Телефон для довідок та додаткова інформація: (044) 585 46 77 (78)


КОНТАКТИ

01133, м.Київ, бульвар Л.Українки 34

Телефон: (044) 585-46-77
Факс: (044) 585-46-78
Email: admin@kispp.com