Навчання

Основними напрямками навчальної діяльності КІСПП є:

- підготовка магістрів  за спеціальністю 053 «Психологія» (спеціалізації «Клінічна психологія» та
«Соціальна психологія») на базі інших спеціальностей та профільної психологічної освіти рівня
бакалавр/спеціаліст;

- підвищення кваліфікації з психологічного консультування та психотерапії, відповідно до вимог МОН
України та міжнародних стандартів підготовки для практикуючих фахівців у галузі психології та психотерапії.КОНТАКТИ

01133, м.Київ, бульвар Л.Українки 34,
парадне №3, оф.401

Телефон: (044) 585-46-77
Факс: (044) 585-46-78

Email: admin@kispp.com