Навчання

Основними напрямками навчальної діяльності КІСПП є:

1. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня магістр за спеціальністю 053 «Психологія» (спеціалізація
«Клінічна психологія» та «Соціальна психологія») на базі профільної психологічної освіти рівня
бакалавр; та на базі непрофільної вищої освіти рівня бакалавр/спеціаліст (перехресний вступ).
Магістратура за спеціальністю Навчання здійснюється згідно рішення Акредитаційної комісії від 24
липня 2015р., протокол № 118 та акту узгодження спеціальностей і ліцензійних обсягів, затвердженого
Міністерством освіти і науки України від 04.02.2015 р.

2. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 053 «Психологія» здійснюється за освітньо-науковими програмами «Соціальна психологія», «Клінічна психологія» та «Психоаналітична психотерапія». Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання - другий (магістерський) рівень вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»). Навчання здійснюється згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 21.06.2018 р. №1352-л «Про ліцензування освітньої діяльності».

3. Підвищення кваліфікації. Проводиться згідно отриманої ліцензії (наказ МОН України від
04.06.2013 № 2070-л) для спеціалістів за програмами: «Гештальт-терапія», «Психоаналіз», «Груповий
психоаналіз», «Клієнт-центрована терапія», «Сексологія і сексопатологія», «Когнітивно-поведінкова
терапія», «Психотерапія дітей та підлітків», «Професійна компетенціясоціального психолога в
ресоціалізації випускників інтернатних закладів», «Професійна компетенція психологів в освітніх
установах». КОНТАКТИ

01133, м.Київ, бульвар Л.Українки 34,
парадне №3, оф.401

Телефон: (044) 585-46-77
Факс: (044) 585-46-78

Email: admin@kispp.com