Про нас

Публічна інформація

Київський інститут сучасної психології та психотерапії - приватний вищий навчальний заклад - був заснований у 2010 році. Основними напрямками діяльності інституту є підготовка магістрів за спеціальністю «Психологія» (спеціалізація «Клінічна психологія» та «Соціальна психологія») на базі профільної психологічної освіти рівня бакалавр/спеціаліст;
Перепідготовка за спеціальністю «Психологія» (спеціалізація «Клінічна психологія»)на базі першої вищої освіти інших спеціальностей; Підвищення кваліфікації з психологічного консультування та психотерапії, відповідно до вимог МОН України та міжнародних стандартів підготовки для практикуючих фахівців у галузі психології та психотерапії.
Перепідготовка проводиться згідно отриманої ліцензії (наказ МОН України від 07.06.2011 № 2128-Л) за спеціальністю 7.03010201 «Психологія» (спеціалізація «Клінічна психологія»).
Підвищення кваліфікації проводиться згідно отриманої ліцензії (наказ МОН України від 04.06.2013 № 2070-л) для спеціалістів за програмами: «Гештальт-терапія», «Психоаналіз», «Груповий психоаналіз», «Клієнт-центрована терапія», «Сексологія і сексопатологія», «Когнітивно-поведінкова терапія», «Психотерапія дітей та підлітків», «Професійна компетенціясоціального психолога в ресоціалізації випускників інтернатних закладів», «Професійна компетенція психологів в освітніх установах».
Навчально-виробнича та переддипломна практики проходять на базі ТМО «Психіатрія» м.Київ, на кафедрі психіатрії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, у психодіагностичному центрі на Печерську. Магістратура за спеціальністю 053 Психологія — навчання здійснюється згідно рішення Акредитаційної комісії від 24 липня 2015р., протокол № 118 та акту узгодження спеціальностей і ліцензійних обсягів, затвердженого Міністерством освіти і науки України від 04.02.2015р.

Ліцензії та сертифікати

Лицензия1Лицензия2Сертификаи


ІНФОРМАЦІЯ

ПОСИЛАННЯ

Базові нормативні документи КІСПП Статут
Положення про колегіальні органи та їх персональний  склад  КІСПП

Положення про Вчену раду

Кадровий склад Вченої ради

Рішення Вченої ради

Положення про студентське самоврядування

Склад студентської ради

Положення про структурні підрозділи КІСПП Положення про Кафедру
Організація освітнього процесу в КІСПП

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про організацію та порядок проведення Державної атестації ЗВО

Положення про Приймальну коміссію

Положення про Апеляційну комісію

Перелік вакантних посад КІСПП Вакантних посад немає
Вступна компанія КІСПП

Правила прийому 2017 

Вартість навчання 

Рішення приймальної комісії

Накази про зарахування

Програми вступних випробувань

Фаховий іспит (Загальна психологія - усно)

Додатковий фаховий іспит (Людина і світ - співбесіда)

Фаховий іспит(комплексний фаховий іспит- для психологів, усно)

Іноземна мова професійного спрямування(тестування)

Склад керівних органів КІСПП Керівництво КІСПП
Результати щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти

Результати щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти в 2016/2017 н.р.

Штатний розклад  КІСПП Штатний розклад на 2016/2017 н.р.
Витяг з рішення Акредитаційної комісії Витяг з рішення 25.07.2015

 

Галерея

Партнери

 • Благотворительный фонд ANCORA
 • Союз Психологов и Психотерапевтов Украины
 • Благотворительный проект
 • IAGP - International Association for Group Psychotherapy and Group Processes
 • COIRAG - Confederazione di Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica sui Gruppi
 • ECPP (ЕКПП-Россия) -  Европейская Конфедерация Психоаналитической Психотерапии - Россия
 • IMAGO
 • EGATIN - European Group-Analytic Training Institutions Network
 • Московский Институт Психоанализа


КОНТАКТИ

01133, м.Київ, бульвар Л.Українки 34,
парадне №3, оф.401

Телефон: (044) 585-46-77
Факс: (044) 585-46-78

Email: admin@kispp.com