Про нас

Публічна інформація

Київський інститут сучасної психології та психотерапії - приватний вищий навчальний заклад - був заснований у 2010 році. Основними напрямками діяльності інституту є:

1. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня магістр за спеціальністю 053 «Психологія» (спеціалізація «Клінічна психологія» та «Соціальна психологія») на базі профільної психологічної освіти рівня бакалавр; та на базі непрофільної вищої освіти рівня бакалавр/спеціаліст (перехресний вступ). Магістратура за спеціальністю Навчання здійснюється згідно рішення Акредитаційної комісії від 24 липня 2015р., протокол № 118 та акту узгодження спеціальностей і ліцензійних обсягів, затвердженого Міністерством освіти і науки України від 04.02.2015р.

2. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 053 «Психологія» здійснюється за освітньо-науковими програмами «Соціальна психологія», «Клінічна психологія» та «Психоаналітична психотерапія». Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання - другий (магістерський) рівень вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»). Навчання здійснюється згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 21.06.2018 р. №1352-л «Про ліцензування освітньої діяльності».

3. Підвищення кваліфікації. Проводиться згідно отриманої ліцензії (наказ МОН України від 04.06.2013 № 2070-л) для спеціалістів за програмами: «Гештальт-терапія», «Психоаналіз», «Груповий психоаналіз», «Клієнт-центрована терапія», «Сексологія і сексопатологія», «Когнітивно-поведінкова терапія», «Психотерапія дітей та підлітків», «Професійна компетенціясоціального психолога в ресоціалізації випускників інтернатних закладів», «Професійна компетенція психологів в освітніх установах». 

Навчально-виробнича та переддипломна практики проходять на базі ТМО «Психіатрія» м.Київ, на кафедрі психіатрії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, у психодіагностичному центрі на Печерську та у дорожній клінічній лікарні №1.

Ліцензії та сертифікати

Лицензия2 Додаток до ліцензіїї Сертификаи


Ліцензія ОР "Магістр

ІНФОРМАЦІЯ

ПОСИЛАННЯ

Базові нормативні документи КІСПП

Статут

Порядок проведення конкурсного відбору науково-педагогічних працівників

Положення про колегіальні органи та їх персональний  склад  КІСПП

Положення про Вчену раду

Кадровий склад Вченої ради

Рішення Вченої ради

Положення про студентське самоврядування

Склад студентської ради

Положення про структурні підрозділи КІСПП Положення про Кафедру
Організація освітнього процесу в КІСПП

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про аспірантуру

Положення про організацію та порядок проведення Державної атестації ЗВО

Положення про Приймальну коміссію

Положення про Апеляційну комісію

Перелік вакантних посад КІСПП Вакантних посад немає
Програми вступних випробувань (магістратура)

Фаховий іспит (Загальна психологія)

Додатковий фаховий іспит (Людина і світ)

Фаховий комплексний іспит(для бакалаврів з психологів)

Іноземна мова (ЄВІ -єдиний вступний іспит за технологією ЗНО)

Програми вступних випробувань (аспірантура)

Іспит з психології

Іспит з філософії

Іноземна мова

Вступна компанія (магістратура)

Правила прийому 2019 

Вартість навчання 

Рішення приймальної комісії

Накази до зарахування

Вступна компанія (аспірантура)

Правила прийому 2019 

Вартість навчання 

Рішення приймальної комісії

Накази до зарахування

Склад керівних органів КІСПП Керівництво КІСПП
Результати щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти

Результати щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти в 2018/2019 н.р.

Штатний розклад  КІСПП Штатний розклад на 2018/2019 н.р.
Ліцензія та акредитація

Ліцензія ОР "Магістр

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК 053 ПСИХОЛОГІЯ МАГІСТР

 

Галерея

Партнери

 • Благотворительный фонд ANCORA
 • Союз Психологов и Психотерапевтов Украины
 • Благотворительный проект
 • IAGP - International Association for Group Psychotherapy and Group Processes
 • COIRAG - Confederazione di Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica sui Gruppi
 • ECPP (ЕКПП-Россия) -  Европейская Конфедерация Психоаналитической Психотерапии - Россия
 • IMAGO
 • EGATIN - European Group-Analytic Training Institutions Network
 • Московский Институт Психоанализа


КОНТАКТИ

01133, м.Київ, бульвар Л.Українки 34,
парадне №3, оф.401

Телефон: (044) 585-46-77
Факс: (044) 585-46-78

Email: admin@kispp.com