Особливістю програми є підготовка високо квалiфiкованого, конкуренто спроможного, iнтегрованого у сучасний  свiтовий науково-практичний простiр фахiвця в галузi соцiальних та поведiнкових наук за спеціальністю «Клінічна психологія»; фахівця здатного до самостiйноi науково-дослiдницької та  науково-практичноi дiяльностi в галузi клінічної психологii.

Завдяки опануванню навчальних дисциплін під час навчання,  буде забезпечено здатнiсть розв'язувати комплекснi проблеми в галузi професійної та/або дослiдницько-iнновацiйної дiяльностi, що у майбутньому створить необхідні умови для працевлаштування у психологічних, кризових та реабілітаційних центрах, закладах охорони здоров’я, програмах психологічного супроводу; дозволить займатися психологічним консультуванням та психотерапією, проводити наукові дослідження у галузі клінічної психології та продовжувати навчання на рівні підготовки докторі філософії. 

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 053 "Психологія" для другого (магістерського) рівня вищої освіти

Освітня програма з Клінічної психології


КОНТАКТИ

01133, м.Київ, бульвар Л.Українки 34

Телефон: (044) 585-46-77
Факс: (044) 585-46-78
Email: kispp@i.ua
Email приймальної комісії: kisppvstup@i.ua