Стандарт вищої освіти за спеціальністю 053 "Психологія" для другого (магістерського) рівня вищої освіти


КОНТАКТИ

01133, м.Київ, бульвар Л.Українки 34

Телефон: (044) 585-46-77
Факс: (044) 585-46-78
Email: admin@kispp.com