Кафедра соціальної психології 

Завідувачка кафедрою:

Кунцевська Анастасія Володимирівна 

кандидат психологічних наук за спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи, доцент.

Член правління Спілки психологів і психотерапевтів України.

Контакти: +38 (044) 585-46-78

Email: kispp@i.ua

 

Склад кафедри:

Яковенко Сергій Іванович – доктор психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 – історія психології, загальна психологія, професор

Карамушка Людмила Миколаївна – доктор психологічних наук зі спеціальності 19.00.05 - соціальна психологія, професор, академік Національної Академії педагогічних наук України

Трофімова Дар’я Олександрівна – кандидат психологічних наук за спеціальністю 19.00.07- педагогічна та вікова психологія, доцент

Пономарьова Вікторія Костянтинівна – кандидат психологічних наук за спеціальністю 19.00.05 - соціальна психологія; психологія соціальної роботи, доцент

Крайлюк Ганна Ігорівна – кандидат психологічних наук за спеціальністю 19.00.05 - соціальна психологія; психологія соціальної роботи, доцент

Виноградов Олександр Геннадійович –  кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. доцент 

Рябчич Ярослав Євгенович – кандидат психологічних наук за спеціальністю 19.00.05 - соціальна психологія; психологія соціальної роботи, доцент

Пащенко Світлана Юріївна – кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, доцент 

Левченюк Євгенія Вікторівна – кандидат філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії, доцент 

Основні напрями наукової діяльності кафедри:

-       Теорія діяльності; діяльнісний підхід у психологічному й організаційному консультуванні та психотерапії;

-       Професійна свідомість та розвиток форм мислення;

-       Ігрові технології соціально-психологічної практики, симуляційні ігри, проективні технології;

-       Професійна комунікація у соціономічних професіях

Також, співробітники кафедри разом із кафедрою клінічної психології працюють над науковою темою: “Психодіагностика якості життя в сучасному українському суспільстві”. Номер державної реєстрації НДР: 0121U110751. Індекс УДК: 159.95, 159.922; 159.922.6; 159.923, 159.923:316.6, 159.9:61 Керівник теми: кандидат медичних наук, професор Херсонський Б.Г. 

Викладачі кафедри здійснюють навчання студентів за наступними дисциплінами: Вступ до спеціальності; Загальна психологія; Іноземна мова професійного спрямування; Методологічні основи організації наукових досліджень; Іноваційні методи навчання та викладання у вищій школі; Аналіз даних в психології; Диференціальна психологія; Технології психологічного тренінгу; Організаційна психологія; Соціальна психологія травм і травмуючих ситуацій; Соціальна психологія; Основи групової терапії; Соціальна психологія груп та технології групової роботи; Основи психологічного консультування; Психологія взаємодії; Актуальні проблеми викладання у вищій школі; Соціальні комунікації в психології; Теоретико-методологічні конструкції  в психології; Сучасні методи обробки та презентації наукової інформації; Історія та філософія науки; Сучасний аналіз науково-джерельної бази.


КОНТАКТИ

01133, м.Київ, бульвар Л.Українки 34

Телефон: (044) 585-46-77
Факс: (044) 585-46-78
Email: kispp@i.ua
Email приймальної комісії: kisppvstup@i.ua