Положення про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти

Положення про порядок та умови здійснення вибору навчальних дисциплін здобувачами

Положення про порядок ліквідації академічних заборгованостей

Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату

Положення про академічну доброчесність

Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності

Положення про академічну мобільність здобувачів освіти, наукових, науково-педагогічних та інших працівників

 


КОНТАКТИ

01133, м.Київ, бульвар Л.Українки 34

Телефон: (044) 585-46-77
Факс: (044) 585-46-78
Email: kispp@i.ua
Email приймальної комісії: kisppvstup@i.ua