Освітній процес в Київському інституті сучасної психології та психотерапії – це структурована система організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти освітнього ступеня магістра та освітньо-наукового ступеня фоктора філософії відповідно до вимог стандартів освітньої діяльності та стандартів вищої освіти.

Освітній процес базується на принципах науковості, гуманізму, демократичності, безперервності та ступеневості освіти. При цьому він орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвинутої особистості, здатної до постійного оновлення знань та професійної мобільності.

Нормативно-правовою базою організації навчального процесу в Інституті є Закон України "Про вищу освіту", "Положення про організацію освітнього процесу", освітньо-професійні та освітньо-наукові програми підготовки фахівців у галузі психології.

Положення про організацію освітнього процесу

Порядок організації семестрового контролю під час карантину

Порядок організації атестації здобувачів освіти під час карантину

 


КОНТАКТИ

01133, м.Київ, бульвар Л.Українки 34

Телефон: (044) 585-46-77
Факс: (044) 585-46-78
Email: kispp@i.ua
Email приймальної комісії: kisppvstup@i.ua