На основі положень «Про організацію освітнього процесу», «Про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти» та одним з провідних завдань Інституту є проведення моніторингу якості освіти, як дієвого інструмента системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та управлінської діяльності Інституту. 

З метою проведення моніторингових досліджень якості вищої освіти в Інституті розроблена структура організації та управління освітнім процесом, визначені показники якості освітніх послуг, які враховуються при комплексному оцінюванні підготовки фахівців і відображають якість: суб’єктів навчання (абітурієнтів, здобувачів та ін.); об’єкту, що надає освітні послуги (підрозділів, кадрового потенціалу та ін.); організації освітнього процесу; навчально-методичного забезпечення освітнього процесу; оцінка випускників Інституту роботодавцями та ін.

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти

Положення про рейтингове оцінювання науково-педагогічних працівників

Положення про рейтингову оцінку здобувачів

Щорічне оцінювання здобувачів 2019-2020 навчальний рік

Щорічне оцінювання науковао-педагогічних працівників 2019-2020 навчальний рік 

Звіт за результатами моніторингу якості освіти у 2019-2020 навчальному році 

Рецензія на ОП освітнього ступеня "Магістр"  

Рецензія на ОП освітнього ступеня "Магістр"  

Рецензія на ОНП освітнього ступення "Доктор філософії"


КОНТАКТИ

01133, м.Київ, бульвар Л.Українки 34

Телефон: (044) 585-46-77
Факс: (044) 585-46-78
Email: kispp@i.ua
Email приймальної комісії: kisppvstup@i.ua