На основі положень «Про організацію освітнього процесу», «Про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти» та одним з провідних завдань Інституту є проведення моніторингу якості освіти, як дієвого інструмента системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та управлінської діяльності Інституту.

 З метою проведення моніторингових досліджень якості вищої освіти в Інституті розроблена структура організації та управління освітнім процесом, визначені показники якості освітніх послуг, які враховуються при комплексному оцінюванні підготовки фахівців і відображають якість:

·     суб’єктів навчання (абітурієнтів, здобувачів та ін.);

·     об’єкту, що надає освітні послуги (підрозділів, кадрового потенціалу та ін.);

·     організації освітнього процесу;

·     навчально-методичного забезпечення освітнього процесу;

·     оцінка випускників Інституту роботодавцями та ін.

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти


КОНТАКТИ

01133, м.Київ, бульвар Л.Українки 34

Телефон: (044) 585-46-77
Факс: (044) 585-46-78
Email: kispp@i.ua
Email приймальної комісії: kisppvstup@i.ua