Ліцензія щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Сертифікат про акредитацію

Експертні висновки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Клінічна психологія зі спеціальності 053 Психологія за другим (магістерським) рівнем вищої освіти


КОНТАКТИ

01133, м.Київ, бульвар Л.Українки 34

Телефон: (044) 585-46-77
Факс: (044) 585-46-78
Email: kispp@i.ua
Email приймальної комісії: kisppvstup@i.ua