Яковенко Сергій Іванович

Перший проректор Київського інституту сучасної психології та психотерапії

Науковий ступінь, вчене звання: доктор психологічних наук, професор, Заслужений діяч науки та техніки України  

У 1975 році закінчив відділення психології філософського факультету Київський державний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю психолог, викладач психології. З 1975 по 1993 рік працював в Інституті психології ім. Г.С. Костюка НАПН України в якості молодшого, наукового, старшого наукового й  провідного наукового співробітника лабораторії важковиховуваних підлітків, очолював її завідуючим. З 1993 році фокус досліджень були спрямовані на питання юридичної психології, відбору та підготовки кадрів для органів та підрозділів ОВС та пенітенціарних установ. Загалом за 45 років науково-педагогічної роботи опубліковано близько  350  наукових праць,  підготовлено 3-х докторів й 10 кандидатів наук; брав участь в роботі семи спеціалізованих наукових рад, членом редколегій п’яти наукових журналів, рецензента понад 10 монографій з психологічних наук.

Полшкова Світлана Геннадіївна

Проректор з наукової та навчально-методичної роботи Київського інституту сучасної психології та психотерапії

Науковий ступінь, вчене звання: доктор медичних наук.

Народилася 22 вересня 1978 року, у 2001 році закінчила Донецький державний медичний уніврситет ім. М.Горького. В 2002 році отримала пропозицію розпочати наукову кар’єру в Українському науково-дослідному інституті соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України. Та в 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Розлади, пов’язані зі стресом, у гірників, що постраждали внаслідок аварії на вугільній шахті”, а в 2012 році захистила докторську дисертацію на тему “Аутоагресія, психосоматичні механізми та відносини (на прикладі небезпечних видів професій”. Матеріали дисертації покладені в основу монографії “Аутоагресія у осіб небезпечних видів професій (психосоматичний аспект)”, 2013 р. В результаті роботи в UniversityofMichiganв 2014 році отримала грант від NIHна проведення дослідження “Застосування методу Мотиваційного інтерв’ювання для профілактики та зменшення проблемного вживання алкоголю серед молоді України”. А в 2019 році було розроблено навчальний он-лайн курс “Мотиваційне інтерв’ювання. Вводний курс”. Є дійсним членом ECNP (European College of Neuropharmacology) та неодноразовий учасник літніх шкіл ECNP з психофармакотерапії психічних захворювань пацієнтів похилого віку, афективних станів. Активний член APA (American Psychological Association), RSonA (Research Society on Alcogolism).

 

 

 


КОНТАКТИ

01133, м.Київ, бульвар Л.Українки 34

Телефон: (044) 585-46-77
Факс: (044) 585-46-78
Email: kispp@i.ua
Email приймальної комісії: kisppvstup@i.ua