ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПСИХОТЕРАПІЇ"є профільним закладом вищої освіти, який  був створений у 2010 році. 

Основною діяльністю ТОВ “КІСПП” є надання освітіх послуг у сфері вищої освіти з підготовки здобувачів за другим (магістерським) рівнем для здобуття ступеню магістра зі спеціальністі 053 Психологія за освітньо–професійною програмою Клінічна психологія та за третім (освітньо–науковим) рівнем для здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальністi 053 Психологіяза освітньо-науковими програмами Клінічна та Соціальна психологія.

За час своєї роботи ТОВ “КІСПП” підготував 243 психолога. 

На даний час навчається 181 здобувач вищої освіти, з них 174 магістра та 7 докторів філософії.

У ТОВ “КІСПП” працюють 6 докторів наук та 8 кандидатів наук, які є практикуючими спеціалістами у сфері психології та психіатрії. Поза основною діяльністю в Інституті постійно діють курси підвищення кваліфікації та проводяться майстер-класи і тренінги. 


КОНТАКТИ

01133, м.Київ, бульвар Л.Українки 34

Телефон: (044) 585-46-77
Факс: (044) 585-46-78
Email: kispp@i.ua
Email приймальної комісії: kisppvstup@i.ua